Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/gogobaby/domains/gogo4baby.com/public_html/wp-content/themes/jupiter/components/shortcodes/mk_icon_box/vc_map.php on line 141

Notice: Trying to access array offset on value of type null in /home/gogobaby/domains/gogo4baby.com/public_html/wp-content/themes/jupiter/components/shortcodes/mk_icon_box/vc_map.php on line 148

Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/gogobaby/domains/gogo4baby.com/public_html/wp-content/plugins/js_composer_theme/include/classes/core/class-vc-mapper.php on line 111
Privacyverklaring – Gogo4baby
Deprecated: implode(): Passing glue string after array is deprecated. Swap the parameters in /home/gogobaby/domains/gogo4baby.com/public_html/wp-content/themes/jupiter/framework/functions/general-functions.php on line 633

Wil van der Heijden is de Functionaris Gegevensbescherming van Gogo4baby. Hij is te bereiken via wil@gogo4baby.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Gogo4baby verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Lijst met contactgegevens van de klant via een app
– Bankrekeningnummer
– Credit card nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Gogo4baby verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– gegevens van uw kinderen jonger dan 10 jaar, o.a. hun naam en hun geboortedatum

Als u deze bijzondere persoonsgegevens wilt inzien en/of wilt verwijderen, neem dan contact met ons op via info@gogo4baby.com, dan leveren wij u de bijzondere gegevens aan en/of verwijderen wij deze informatie op uw eerste verzoek.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Gogo4baby verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclameboodschap
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Gogo4baby analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Gogo4baby verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Geautomatiseerde besluitvorming

Gogo4baby neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gogo4baby) tussen zit. Gogo4baby gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  • Maatwerk PhP webshop. Via de webshop worden onze producten beschikbaar gesteld voor de klanten en wordt het bestelproces gefaciliteerd. Daarnaast wordt er aan de klanten een aantal opvolg-e-mails gestuurd waarbij gebruik wordt gemaakt van de aangeleverde naam en leeftijd van de baby / het kind. Een klant kan er altijd voor kiezen om zich uit te schrijven van deze opvolg-e-mails.
  • Voor het beheren van de database van de webshop wordt gebruikt gemaakt van software genaamd PhpMyAdmin om de inhoud van de tabellen te kunnen bekijken en database-queries uit te voeren om problemen te detecteren en kleine problemen met orders op te lossen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Gogo4baby bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een maximale bewaartermijn van 7 jaren voor de hierboven genoemde (categorieën van) persoonsgegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Gogo4baby verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gogo4baby blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gogo4baby gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gogo4baby en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gogo4baby.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Gogo4baby wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gogo4baby neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gogo4baby.com

0